WEB DPMPTSP SURAKARTA
dpmptsp-surakarta

MAKLUMAT LAYANAN

 

Dengan ini kami berjanji

akan memberikan pelayanan sesuai dengan

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dan apabila tidak menepati janji ini,

kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku